Fase 1- Coach Worden

Beheers de 11 vaardigheden om een ​​professionele coach te zijn en coach uw klanten tijdens de ACC-certificeringstraining van de ICF.

> Introductie –  Waarom vandaag coach worden? Wat is coaching? De structuur van een coaching sessie ?

 • Competentie 1 : Ethische en professionele normen
  Ethische en deontologische regels, coaching voor andere beroepen
 • Competentie 2 : Een coachingcontract opstellen
  De bipartiete of driehoekige relatie, De rol en verantwoordelijkheid van de partijen
 • Competentie 3 : Breng de relatie tot stand
  De belangrijkste tools om het partnerschap met de klant te creëren en vertrouwen te creëren
 • Competentie 4 : Aanwezigheid en bereik
  Luisteren, kalibreren, synchroniseren, De basistoolbox in AT en NLP, Bijsnijden om perceptie te veranderen
 • Competentie 5 : Actief luisteren
  Werk in “wit scherm”, Herformulering, Communicatie met doel, pad naar positieve energie
 • Competentie 6 : Stel zinvolle vragen die ertoe doen
  Vragen die leiden tot ontdekking, introspectie, betrokkenheid of actie, open vragen die de cliënt leiden naar wat ze willen
 • Competentie 7 : Directe communicatie
  Confronteren om vooruit te brengen, leren metacommuniceren
 • Competentie 8 : Verrijk en open het veld van bewustzijn
  Vind bronnen, sterke punten en behoeften, vergroot het gezichtsveld, start het veranderingsproces
 • Competentie 9 : Teken de te ondernemen acties
  Leid de coach naar actie en alternatieven, Stimuleer actieve experimenten, Moedig inspanningen en uitdagingen aan
 • Competentie 10 : Plan en stel doelen op
  Voorwaarden voor een goed doel, het vinden van middelen, snel succes en spiraalsucces
 • Competentie 11 : Beheer de vooruitgang en verantwoordelijkheid
  Analyseer successen en knelpunten, herken wat de klant heeft gedaan

> Integratie van Fase 1 en eerste begeleide praktijk – Samenstelling van de theoretische elementen om de praktijk in te gaan, Oefening in groep onder toezicht van een master-coach, Evaluatie van uw integratie van de 11 competenties van de coach gezien door de ICF