Mastery & Art of Coaching

Wij leiden professioneel gecertificeerde coaches op door onze ACTP Programma

9 Maanden
24 Dagen
Modules van 2 à 3 dagen
Week of weekend

De ICF kerncompetenties beheersen om professioneel coach te worden en uw eerste echte cliënten te coachen  tijdens uw opleiding  bij Nova Terra.

Qfor gecertificeerde opleiding; gesubsidieerd door de KMO Portefeuille en de Brusselse Regiom

2 à 3 dagen per maand van 9u30 tot 17u30, 2 koffiepauses.

 

PCC Certificatie via Nova Terra

 

The Happy House Nova Terra

 

ICF gaat ervan uit dat een coach professioneel wordt (Professional Certified Coach – PCC) na 125 uur opleiding en 10 uur supervisie. Ons programma beantwoordt niet alleen aan deze logische vereiste, maar biedt ook een begeleiding bij het betreden van de markt wat noodzakelijk is om de duurzaamheid van de coachingactiviteit te garanderen. Personen die coachingtools willen ontdekken zonder het beroep van coach te willen uitoefenen, kunnen contact opnemen met ons om een programma op maat uit te werken. Zij die al een opleiding hebben gevolgd in een andere school mogen aanhaken na een evaluatie van hun competenties.

=

Toekomstige professionele coaches

 

=

• HR-specialisten die het vak van binnenuit willen ontdekken en een coachingcultuur willen promoten in hun bedrijf.

 

=

• Managers, consultants, academici, advocaten, kaderleden en trainers die in hun praktijk gebruik willen maken van coaching tools.

 

=

Vereisten: aanbevolen lectuur (te lezen tegen het einde van het programma).

 

=

• Mogelijkheid om aan te haken in het begin van de fase 2 van het programma (dag 13) voor coaches die reeds het niveau ACC hebben of die een basisopleiding hebben gevolgd in een andere school (na een evaluatie van de coaching competenties).

 

DE VOLGENDE Mastery & Art of Coaching BEGINT IN juni 2019 (Frans) en october 2019 (Engels)

MAC 25 (Frans)

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

HOE MAKEN WIJ

HET VERSCHIL?

DOWNLOAD

ONZE BROCHURE

STRUCTUUR VAN HET PROGRAMMA

“All Inclusive programma van 24 dagen coaching opleiding, supervisies, peergroups, follow-up, introductie op de coachingmarkt (met je eerste cliënten), mentor coaching, cursusmateriaal  en de theoretische ICF certificatie op PCC niveau (mondeling, schriftelijk)”

FASE 1

10 dagen met supervisie en een eerste evaluatie van de competenties

Details

Introductie: Waarom coaching vandaag? Wat is coaching? De structuur van een coaching gesprek.

Competentie 1: De ethische en professionele richtlijnen – De ethische en deontolgische code– Coaching versus andere beroepen.

Competentie 2: Het vaststellen van de coaching overeenkomst (inleiding) – Tweezijdige en driezijdige relaties – Rol en verantwoordelijkheid van de betrokken partijen.

Competentie 3: Het tot stand brengen van vertrouwelijkheid met de coachee – De belangrijkste tools om een partnership te sluiten met de cliënt en vertrouwen te creëren.

Competentie 4: De coaching aanwezigheid – Weten hoe te luisteren, te kalibreren en te synchroniseren – De TA (Transactionele analyse)  en NLP (Neurolinguistisch programmeren) toolkits – Herkaderen om percepties te veranderen.

Competentie 5: Actief luisteren – Werken met het ‘witte scherm’ – Herformuleren – Communicatie met als doel positieve energie te genereren.

Competentie 6: Sterke en betekenisvolle vragen – Het stellen van krachtige vragen die ontdekking, zelfinzicht, betrokkenheid of actie opwekken – Het stellen van open vragen die de coachee helpen zijn behoeftes te herkennen.

Competentie 7: Directe communicatie –  Confrontatie als ondersteuning voor vooruitgang – Meta-communicatie.

Competentie 8: Verrijken en vergroten van bewustzijn –  Grondig onderzoek naar resources, sterke punten en behoeftes – Het verbreden van visie – Het veranderingsproces beginnen.

Competentie 9: De acties schetsen – De coachee tot actie en andere opties brengen – Stimuleren van actief experimenteren – Het aanmoedigen van uitdagingen en inspanningen.

Competentie 10: Planning en doelen stellen – De voorwaarden van een goede doelstelling – Hulpbronnen ontdekken – snelle successen en de ‘spiraal van succes’.

Competentie 11: Het beheren van vooruitgang en verantwoordelijkheid – Het analyseren van succes en moeilijkheden, het erkennen van wat de cliënt heeft gerealiseerd.

Evaluatie van de integratie van 11 coaching kerncompetenties volgens het ICF.  

FASE 2

14 dagen met evaluatie van de competenties op niveau PCC van het ICF + praktijk met echte cliënten

Details

Lancering van de praktijk begeleid door een master coach.

De 11 uitdagingen van de coach – Analyse van de vraag – De systemische relatie – Transfer en countertransfer: je eigen leerpad ontdekken – Relaties opbouwen: intimiteit ontwikkelen en toch afstand houden – Het verborgen verzoek: het officiële contract et het pact met de coachee – De limieten van coaching binnen de business: coaching lost niet alles op – Ethische principes – De mentaliteit van coaches en managers en deontologie t.o.v. coaching.

Overtuigingen en waarden – Verschillende waardesystemen identificeren – Overtuigingen identificeren en omvormen – Anders denken (out of the box) door te oefenen met effectieve “herkadering” – «Drivers» en overtuigingen herkennen en ze gebruiken als hefboom voor verandering – de implementatie van nieuwe overtuigingen ondersteunen.

Leer werken met je lichaam en dat van je cliënt– wees geconnecteerd, in contact met je lichaam zodat je sterker staat – verbeter je energie.

Omgaan met emoties – Coachen zelfs als er sterke emoties aanwezig zijn, leren omgaan met woede, verdriet en angst, het verschil kunnen maken tussen emoties en stemmingen.

Ontologische alignering (lichamelijk-geestelijk-emotioneel-spiritueel) – De zin van coaching voor de cliënt, de coach en de mensheid (h)erkennen – toegang krijgen tot de intuïtie en zijn eigen pad kunnen herkennen.

Rouwen en levenstransities – Levensscenario’s – Het wiel van Hudson – Evolution Loops (Cannio-Launer model) – Onderzoeken van drastische veranderingen bij mensen en bedrijven – Begrijpen en ondersteunen van het rouwproces, zowel bij individuen als bij bedrijven –  Faciliteren van bewuste keuzes – Tegenstand leren overwinnen en het onbekende met zelfvertrouwen tegemoet gaan – De coachee aanmoedigen om zichzelf in handen te nemen en op een verantwoorde manier te evolueren als een onafhankelijke en verstandige vooruitgang te boeken.

Verschillende praktijkoefeningen onder de supervisie van een master-coach (« drills ») en supervisie van de eerste coachings met “echte” cliënten.

Fase 2 certificatie (PCC/ICF niveau) – (1 dag in subgroepen) – Schriftelijk examen en eindwerk– Nova Terra Certificatie door externe MCC assessors.

MAC 24 - Promotie maart 2019 (Engels)

IN ENGELS – Planning – Mogelijkheid in de Phase 2 in te stappen

De aangegeven data kunnen gewijzigd worden in functie van de voorkeuren van de groep. Wij zorgen ervoor dat iedereen tevreden is.

MAC 24 (on going)

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

MAC 25 - Promotie september 2019 (Frans)

IN FRANS – Planning

De aangegeven data kunnen gewijzigd worden in functie van de voorkeuren van de groep. Wij zorgen ervoor dat iedereen tevreden is.

MAC 25 (Frans)

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

MAC 26 - Promotie week - october 2019

IN ENGELS – Planning – Week groep

De aangegeven data kunnen gewijzigd worden in functie van de voorkeuren van de groep. Wij zorgen ervoor dat iedereen tevreden is.

MAC 26 Week

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

MAC 27 - Promotie week-end - october 2019

IN ENGELS – Planning van de week-end groep

De aangegeven data kunnen gewijzigd worden in functie van de voorkeuren van de groep. Wij zorgen ervoor dat iedereen tevreden is.

MAC 27 week-end

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ALL INCLUSIVE PRICING

Weet wat je betaalt –geen “verborgen kosten” garantie

Inbegrepen in de prijs:

  • Alle cursussen worden gegeven door de hierboven vermelde trainers (de kwaliteit van de sprekers is gegarandeerd en hun naam is op voorhand gekend – Master Certified Coaches met een brede ervaring).
  • Dankzij een mentoring programma word je begeleid in je eerste coachinguren met cliënten in een reële situatie.
  • Hulp bij het lanceren van je eigen Personal Branding.
  • Een constante en op maat georganiseerde support door de trainers en een individuele bijstand om je te ondersteunen in je leerproces.
  • De organisatie en follow-up van de peergroups zodat je tussen de modules in kan oefenen.
  • Een eerste evaluatie van je coachingniveau op dag 10 en de Nova Terra PCC ICF certificatie op het einde van het programma (certificatieproces door onafhankelijke Master Coaches).
  • Het lesmateriaal (2 syllabi) is zeer professioneel en goed gedocumenteerd.
  • Het comfort en de sfeer van de locatie is uitzonderlijk en stimuleert het leerproces.

VOOR ZELFSTANDINGEN

€ 7950

EXCL. 21% BTW

€ 4770 *

EXCL. 21% BTW

Subsidies zijn beschikbaar met 40% korting via de KMO Portefeuille. Vraag ons om informatie indien je geïnteresseerd bent en wilt weten of je in aanmerking komt.

Voor Particulieren
(die de BTW niet recuperen)

€ 6550

EXCL. 21% BTW

afbetaling in schijven mogelijk na een voorschot van 20%. Mochten financiële overwegingen je deelname verhinderen, neem dan contact op met ons om erover te praten en samen de beste oplossing te vinden.

VOOR GROTE BEDRIJVEN

€ 9950

EXCL. 21% BTW

€ 5970 *

EXCL. 21% BTW

Subsidies zijn beschikbaar met 40% korting via de KMO Portefeuille. Vraag ons om informatie indien je geïnteresseerd bent en wilt weten of je in aanmerking komt.